Persondatapolitik

Lovefun.dk ved, at forbrugere idag tænker på hvordan indsamlede informationer over internettet bruges og eventuelt deles. Derfor påskønner vi din tillid til lovefun.dk og vil garanterer dig at vi vil behandle alle oplysninger fortroligt. Denne side beskriver vores politik omkring personlige oplysninger. Ved at handle i Lovefun.dk, accepterer du ligeledes nedenstående. Du opfordres til at udskrive eller gemme disse betingelser.

Samtykke

Gennem fortsat brug af Lovefun.dk og accept af disse persondataretlige betingelser, giver du Lovefun.dk samtykke til behandling af dine persondata, som beskrevet i disse betingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser

Udover nærværende persondataretlige betingelser finder også Lovefun.dks salgs- og leveringsbetingelser anvendelse, når du handler på Lovefun.dk

Persondataretlige betingelser

Brugen af Lovefun.dk er til enhver tid underlagt de gældende persondataretlige betingelser. Betingelserne kan ændres uden varsel. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse betingelser, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail til salg@lovefun.dk

Logstatistik

Lovefun.dk anvender logstatistik. Det betyder, at vi anvender statistikken til eksempelvis at undersøge, hvilke sexlegetøj der sælger bedst.

Persondata ved køb og oprettelse af brugerprofil

I forbindelse med at du foretager indkøb og/eller opretter en brugerprofil på Lovefun.dk, indsamler vi en række oplysninger om dig. De oplysninger vi registrerer er dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger, din e-mail-adresse, samt hvilke produkter du køber.

Disse oplysninger anvender udelukkende vi til at ekspedere din ordre, og lagrer af hensyn til regnskabslovgivningen oplysningerne i en periode på 5 år fra dit seneste køb. Herudover registrerer vi, at du har accepteret vores salgs- og leveringsbetingelser og disse persondataretlige betingelser, samt i hvilket omfang du har accepteret, at Lovefun .dk sender dig e-mails.

Vi hverken ser eller lagrer dine kreditkortoplysninger.

Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet. I så fald lagrer vi oplysningerne om dig, indtil du framelder modtagelsen af nyhedsbrevet, dog mindst 5 år fra dit seneste køb.

Cookies og IP-adresse

Lovefun.dk anvender såkaldte ”cookies”. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder en identifikation af computeren over for Lovefun .dk. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af Lovefun.dk som muligt for dig, fx for at Lovefun.dk kan huske hvad der ligger i din kurv. I forbindelse med hvert besøg på Lovefun.dk registreres den anvendte IP-adresse. Din IP-adresse er adressen på den computer, som du anvender til at besøge lovefun.dk. IP-adressen registreres for at sikre, at Lovefun .dk altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på Lovefun.dk.

Indsigt og berigtigelse

Du kan ved at rette henvendelse til Lovefun .dk få oplyst hvilke persondata om dig, som Lovefun .dk som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne og hvorfra oplysningerne stammer. lovefun.dk forbeholder sig dog ret til kun at besvare sådan henvendelse, såfremt der er forløbet mere end 12 måneder fra din sidste henvendelse om det samme.
Hvis du opdager, at de oplysninger, som Lovefun.dk som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, opfordres du til at foretage rettelse af dette.

Sletning eller spærring af din profil

Du kan til enhver tid selv slette din profil på Lovefun .dk. Alt indhold, som er lagt på Lovefun.dk under denne profil, bliver slettet samtidigt.
Selv om du sletter din brugerprofil på Lovefun.dk, gemmer vi af regnskabsmæssige hensyn de obligatoriske oplysninger (jf. afsnittet ‘Persondata i forbindelse med brugerprofil. Obligatoriske oplysninger’) i en periode på op til 5 år fra sletningen. Profilen er dog ikke tilgængelig, hverken for dig eller andre brugere.
Lovefun.dk forbeholder sig ret til at spærre for brugen af din profil og eller slette denne, såfremt profilen eller indhold lagt på Lovefun.dk under denne profil efter vores vurdering er diskriminerende, racistisk, seksuelt orienteret, uetisk, truende, stødende, chikanerende eller på anden vis overtræder lovgivningen, tredjemands rettigheder og eller formålet med Lovefun.dk. Hvis vi spærrer for brugen af din brugerprofil, bliver du orienteret om dette samt grunden til spærringen pr. e-mail til den adresse, som du har angivet i din profil.
Såfremt indholdet, som er lagt på Lovefun .dk af dig, indeholder oplysninger om tredjemand, kan dette slettes efter tredjemands henvendelse til Lovefun.dk eller på Lovefun.dk’s initiativ. Du giver Lovefun.dk fuldmagt til at foretage sådan evt. sletning.

Oplys os om fejl og lignende

Hvis du oplever indhold på Lovefun.dk, som du finder fejlagtigt, anstødeligt, i strid med god etik eller måske direkte i strid med loven, beklager vi naturligvis dette. Vi vil dog meget gerne høre fra dig i sådanne tilfælde, hvorefter vi undersøger det nærmere. Du kan altid kontakte os pr. e-mail til salg2lovefun.dk eller på en af de andre måder vi angiver på vores kontaktside.

Videregivelse af persondata

Lovefun.dk videregiver alene persondata, i det omfang det er beskrevet i disse betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af persondata.

Lovefun.dk forbeholder sig dog ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden Lovefun.dk. Erhverver vil i disse tilfælde skulle overholde disse betingelser.

Rettigheder

Når du lægger indhold, oplysninger eller data på Lovefun .dk, giver du Erogen.dk en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og overdragelig brugsret til sådant materiale, med henblik på drift af Lovefun.dk.
Samtidig giver du Lovefun.dk ret til at give en tilsvarende brugsret til sådant materiale.

Dataansvarlig

Lovefun.dk er dataansvarlig i forhold til de data, som registreres i forbindelse med køb på Lovefun.dk og de obligatoriske data, som registreres i forbindelse med en brugerprofil på Lovefun.dk samt registrering af cookies og ip-adresse. For øvrigt indhold, som du lægger på Lovefun.dk, er du selv dataansvarlig.